Fight for $15 and Wage Theft Workshop

Kami ay nananawagan sa aming kapwa manggagawa na makilahok sa ating kampanya upang ipaglaban ang sahod na nakabubuhay at ipagtanggol ang ating mga sarili laban sa pagnanakaw ng sahod. Magkakaroon tayo ng talakayan tungkol sa kampanya para sa $15. Magkakaroon din tayo ng talakayan tungkol sa wage theft, isang problemang kinakaharap ng maraming mga Pilipinong manggagawa. Pagkatapos ng talakayan, ito ay susundan ng general meeting ng Migrante New Jersey.

RSVP here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: